dimecres, 25 de març de 2009

Arguments contra Bolonya

La pregunta que molts es fan es perquè estem en contra del pla Bolonya. Raons:

-Pujada de les tasses de matriculació (comisió de Brusseles 2003)
-Beques préstec que tindràs que retornar quan acabis la carrera (www.mec.es/universidades/pru/index.html)
-Eurocrèdits: pagarem també les hores en la biblioteca i en tutories, només el 30% dels crèdits seran classe (Real decret, Article IV, punt3).
-Universitats de primera i de segona: més diners pels alumnes que es coloquin abans i menys pels d'humanitats (model de financiació d'universitats de la junta d'Andalucia de 2006).
-Asistencia obligatoria: el que impidira estudiar per la gent que està treballant (Reial decret 1125/2003 de septembre de 2003, article IV, Punt3).
-CAP de 2 anys per allargar una mica els estudis i per estar privatitzat costarà 5000€ (Lley orgànica 2/2006 de 3 de maig)
-Mètodes docents basats en competencies i no en coneixements (informe 2000).
-Patents de investigació seran propietat de les empreses i no públiques.
-PAS (Personal d'administració i serveis) sera privatitzat.
-Els empresaris d'ANECA elaboraran els plans d'estudis (LOU capítol VI, article 25).
-Devaluació dels coneixements: el grau sera de 240 crèdits (i no de 310 com fins ara), dels quals 60 seran matèries comuns, 30 i 60 de pràctiques (no remunerades) i només hi hauran entre 90 i 140 de informació específica (Reial decret, article III, capítuls 5,6 i 7).
-Restructuració en grau, master i doctorat: El grau es de coneixements generals (Reial Decret capiítul 2, article 9) , per això s'haura de fer un master per especialitzarse, i aquests son privats que són entre 3 i 6 vegades mes cars.


MUNTA UNA ASSEMBLEA I LLUITA CONTRA AQUEST PROCÉS!!

1 comentari:

  1. eric la web no te un enllaç amb cap pàgina
    www.mec.es/universidades/pru/index.html

    ResponElimina